Coolmenus example - CoolMenus3 DHTML script made by Thomas Brattli from DHTMLCentral.com. Visit for more great scripts.


copyrightNieuwe pagina 1Paruck & Klokbloem...


Toen u deze website voor het eerst opende, vroeg u het zich misschien af: 'Wat doet die foto met dat beekje en die bloemen hier in de linkerbovenhoek?'

Het is nochtans geen toevallige keuze. De VZW Sint-Karelinstituut is het bindmiddel tussen twee scholen in de Karreveldwijk. Of beter nog: deze twee scholen vormen een twee-eenheid onder de naam 'VZW Sint-Karelinstituut'.

De kleuterschool is gelegen in de Paruckstraat, en werd ook naar deze straat vernoemd. De straat ontleende op haar beurt haar naam aan een beekje dat hier vroeger stroomde.

Onze lagere school ligt net om de hoek, in de Klokbloemenstraat. De Sint-Karelschool werd vernoemd naar parochie en VZW. Niet verwonderlijk, gezien haar ligging in de schaduw van de pittoreske Sint-Karelkerk.

De Parucksite en de Klokbloemsite zijn echter op meer dan één manier verbonden: geografisch (via een doorgang onder de kerk), maar ook historisch, beleidsmatig en in een gezamenlijk project: onze kinderen op de best mogelijke manier omkaderen en voorbereiden op de toekomst.

Aan de vruchtbare Paruck bloeit een mooie Klokbloem!

Meester Lieven.

03-09-2012:Paruck & Klokbloem...