Coolmenus example - CoolMenus3 DHTML script made by Thomas Brattli from DHTMLCentral.com. Visit for more great scripts.


copyrightNieuwe pagina 1Naar een autonome, Nederlandstalige school...


Tot diep in de jaren '70 is er één tweetalige vzw/asbl Sint-Karelinstituut/Institut Saint-Charles die de Nederlandstalige en Franstalige Sint-Karelscholen herbergt in het pand Karreveldlaan 7-9. Georges Pille wordt bestuurder van deze vzw op 14 maart 1974 als vertegenwoordiger van de parochieraad en het parochiebureau (waarvan hij ook de eerste voorzitter was).

In maart 1979 schrijft Georges Pille een nota die de basis legt voor een drastische hervorming van het tweetalige instituut. Deze nota, 'Inleiding tot een grondig gesprek over de toekomstige structuur en werking van de Nederlandstalige en Franstalige parochiale schoolgemeenschappen Karreveld-Mettewie', bepleit o.a. de geleidelijke oprichting van twee autonome vzw's en twee autonome schoolgemeenschappen (en schoolgebouwen), telkens een Franstalige en een Nederlandstalige.^ Georges Pille, hier tijdens de feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw in de Klokbloemenstraat, op 21 november 1987.


Interne autonomie

Een eerste (voorzichtige) stap naar daadwerkelijke autonomie wordt gezet in 1980, wanneer de Nederlandstalige en Franstalige bestuurders de bevoegdheid krijgen om elk over eigen aangelegenheden te beslissen. Enkel over de gemeenschappelijke dossiers zal nog gezamenlijk beslist worden.


Een autonome VZW!

Op 28 januari 1986 wordt de knoop definitief doorgehakt en wordt de autonome Nederlandstalige VZW Sint-Karelinstituut boven de doopvont gehouden. Aan de wieg staan pastoor Lode Vermeir van de Sint-Karelparochie (voorzitter), Jacques Samoy, René Vandenplas en Georges Pille (bestuurders).

Op 21 november 1987 verhuist de Nederlandstalige VZW naar een eigen gebouw in de Klokbloemenstraat.
Verder professionaliseren

De onderwijswetgeving wordt steeds complexer, er komen steeds meer zaken kijken bij het beheren van een school.

De VZW Sint-Karelinstituut gaat op zoek naar de beste manier om de goede werking te blijven garanderen in de toekomst.

De Congregatie van Zusters Annuntiaten van Heverlee reikt ons de hand en is bereid onze vzw op te nemen in haar werking, en we moeten niet lang twijfelen: qua schoolvisie, geloofsbeleving en mensbeeld sluiten we erg dicht bij hen aan.
Meteen krijgen we heel wat expertise en know-how ter beschikking. Alle middelen en mensen zijn aanwezig om op een professionele manier de uitdagingen van de toekomst tegemoet te zien.

Op de AV van 11 juli 2014 worden de bestuurders van het 'Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee' aangesteld als bestuurders van de VZW Sint-Karelinstituut.

04-09-2012:Naar een autonome, Nederlandstalige school...
03-09-2012:Op zoek naar de Paruck